Den Centrale Politiafdeling, specialafdeling under rigspolitichefen, som bl.a. forestår registreringen af asylansøgere m.v. for Udlændingestyrelsen. Afdelingen kontrollerer også, at betingelserne for opholds- og arbejdstilladelse overholdes i det storkøbenhavnske område samt deltager i fuldbyrdelsen af afgørelser om af- og udvisning af udlændinge, der ikke frivilligt vil forlade landet. Disse politifunktioner blev tidligere udøvet af Tilsynet med Udlændinge (Fremmedpolitiet).