Den Anden Opera, eksperimentalscene for kammeropera, grundlagt i København 1995 med komponisten Mogens Winkel Holm som primus motor, idet man fandt, at Det Kgl. Teater ikke i tilstrækkelig grad tilgodeså ny musikdramatik. Scenens repertoire består fortrinsvis af nye værker, fx Eva Noer Kondrups opera Neja (2000), og med åbningen af scenen har der fulgt en væsentlig opblomstring af kammeroperagenren i Danmark. I 2006 gennemførtes under operachef Sanne Bjerg en programomlægning til et endnu bredere repertoire. Samtidig skiftede Den Anden Opera navn til PLEX.