Den Allierede Højkommission, øverste, fælles kontrolorgan for de tre vestmagter i Den Tyske Forbundsrepublik og Vestberlin. Den Allierede Højkommission tiltrådte med besættelsesstatutten 21.9.1949, der afsluttede militærstyret og gav de af vestmagterne besatte zoner selvstændighed. Kommissionen afløste de facto Det Allierede Kontrolråd. Med sæde i Petersberg ved Bonn varetog den besættelsesmagternes højhedsinteresser og skulle have vesttysk lovgivning forelagt til godkendelse, inden denne blev retsgyldig. Med ophævelsen af besættelsesstatutten 5.5.1955 ophørte højkommissionen. Sovjetunionen havde også en højkommissær i Østtyskland.