Den Østislandske Strøm, udløber af Den Østgrønlandske Strøm, der passerer nord og øst om Island og løber videre sydpå langs Norskehavet til Færøerne. Her mødes det kolde vand med det 3-5 °C varmere Atlanterhavsvand og danner Island-Færø-fronten. Sammenstødet mellem de to vandmasser bidrager til at skabe de produktive fiskevande i området mellem Island, Norge, Shetlandsøerne og Færøerne.