Den Økonomiske og Finansielle Komité, EFC, udvalg, som har til opgave at følge den finansielle og økonomiske udvikling i EU-medlemslandene og forberede arbejdet i ECOFIN vedrørende ØMU'en og den øvrige økonomiske politik. Der er to medlemmer fra hvert medlemsland og to medlemmer fra hhv. EU-Kommissionen og Den Europæiske Centralbanks direktion.