Deipara, (af lat. deus gud + parere føde), om Maria.