Debye-længde, (efter P. Debye), karakteristisk længde for et plasma, idet en samling ladede partikler kun kaldes et plasma, hvis den er mange Debye-længder stor.