Deaconprocessen, metode til fremstilling af klor. Ved processen, der tidligere havde stor teknisk betydning, ledes en gasformig blanding af luft og hydrogenklorid (klorbrinte) over en katalysator (kobber(II)klorid, CuCl2) ved 430 °C. Ligevægten 4 HCl + O2 ⇄ 2 Cl2 + 2 H2O forskydes da mod højre, dvs. der dannes klor.