Dea Syria, (lat. 'den syriske gudinde'), romernes betegnelse for frugtbarhedsgudinden Atargatis.