De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber, DSDF, paraplyorganisation for lokale forsvarsbroderselskaber. Det første selskab stiftedes i Horsens 1875. Baggrunden var, at våbenbroderselskaberne havde lukket for medlemstilgang. Idégrundlaget var nationalt og upolitisk, og selskaberne skulle være åbne for dem, der havde tjent i hær eller flåde. Der opstod i det følgende årti forsvarsbroderselskaber i en række byer, i København således i 1879. Efter flere forsøg på at samordne selskabernes virksomhed dannedes DSDF på et delegeretmøde i Horsens 1905; i 1975 gik DSDF ind i et Samråd med andre soldaterforeninger. Se også militære foreninger.