De Sønderjyske Danske Samfund, sammenslutning af alle danske uanset partifarve i egnene nærmest grænsen til Tyskland, stiftet i 1933 som Grænseomraadets Danske Samfund med det formål at samle de nationale kræfter og værne om danskheden; i foråret 1940 udvidet til at omfatte hele Sønderjylland. I forbindelse med folketingsvalget i 1939 oprettede de demokratiske partier et tilsvarende samarbejdsorgan med navnet Danske Samraad, som ophørte i 1945.