De Retfærdiges Forbund, ty. Bund der Gerechten, hemmelig socialistisk sammenslutning, stiftet 1836 i Paris af tyske håndværkssvende. Forbundets ledende skikkelse var Wilhelm Weitling (1808-71), hvis skrift Menschheit wie sie ist, und wie sie sein sollte (1838) er den tidlige tyske socialismes vigtigste værk. I 1839 deltog nogle af forbundets medlemmer i et kupforsøg, iværksat af Louis-Auguste Blanqui, hvorefter forbundet blev opløst. Adskillige af dets medlemmer var i de følgende år som politiske flygtninge aktive i socialistiske bevægelser i hele Europa.