De Frie Franske, bevægelse, dannet i London i juni 1940 af general de Gaulle, som afviste Frankrigs kapitulation samt Vichyregeringen under marskal Pétain. Målet var at fortsætte kampen for Frankrigs frihed i samarbejde med de allierede. Bevægelsen talte i begyndelsen kun ca. 7000 tilhængere; den havde ingen støtte i Frankrig og fik kun tilslutning fra de små franske kolonier i det centrale Afrika. Afgørende blev hjælpen fra Churchill, selvom samarbejdet mellem ham og de Gaulle var konfliktfyldt. Med erobringen af Nordafrika 1942-43 blev De Frie Franskes magtbase udvidet. De Gaulle anerkendtes som leder, også af modstandsbevægelsen i Frankrig, og i 1944 kunne han danne en provisorisk regering i Algeriet (se Comité français de libération nationale). De Frie Franske Styrker, Forces françaises libres, kæmpede i Afrika og Italien og deltog i befrielsen af Frankrig i 1944.