De Danske Husmoderforeninger, DDH, forening stiftet i 1920 med det formål at varetage hjemmets interesser gennem oplysningsarbejde. Tilsluttet Nordens Husmoderforbund og Husmødrenes Verdensforbund. Foreningen som bl.a. beskæftiger sig med familie- og forbrugerpolitik ændrede i 1997 navn til DDH Forening af Aktive Kvinder og havde i 2005 ca. 10.000 medlemmer.