De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, se DGI.