Davids harpe, Harpa davidis, marin forgællesnegl med tydelige længderibber på skallen; den lever i Det Indiske Ocean.