Davids Salmer er det samme som Salmernes Bog i Det Gamle Testamente. En gammel tradition anså kong David for at have forfattet salmerne.