Davids Hus, navnet på kongehuset, der regerede i Juda Rige fra ca. 1000 til 587/586 f.Kr. Den jødiske messias skulle efter profetierne være en efterkommer af Davids Hus; i NT regnes Jesus som et medlem heraf. Davids Hus er muligvis omtalt i en indskrift fra Dan fra 800-700-t. f.Kr.