David Frederik Spichmann, 1820-1845, dansk socialutopisk forfatter. Hans bog, Grundtræk til en fuldkommen lykkelig Stats Organisation i et nyt, forhen ubeboet Land (1843), er tilegnet "de Landsmænd, der agte at udvandre". Som den tidligste socialistiske utopi på dansk skildrer den et decentraliseret samfund med en stærkt tilbagetrukket statsmagt; den franske utopiske socialist Étienne Cabet synes at have været en vigtig inspirationskilde. Bogen forblev upåagtet, indtil historikeren Michael Helm (f. 1941) genudgav den i 1987.