Darcys lov, lovmæssighed, der udtrykker, at strømningshastigheden v af væske i et porøst medium er proportional med trykgradienten i, der betinger strømningen; v = Ki. Proportionalitetsfaktoren er permeabilitetskoefficienten K. Sammenhængen blev fundet eksperimentelt af Henri Darcy (1803-58), der i 1856 publicerede sine resultater af forsøg med filtersand til rensning af den franske by Dijons springvand.