Dansk Skolescene, københavnsk institution, der opførte klassiske stykker om eftermiddagen for skolebørn som supplement til danskundervisningen; oprettet i 1924 af læreren Thomas P. Hejle med instruktøren Svend Methling som kunstnerisk ankermand. Deres udgangspunkt var en progressiv oplevelsespædagogik. Forestillingerne blev ofte taget fra de traditionelle teatres repertoire og havde høj kunstnerisk kvalitet. I 1933 blev Dansk Skolescene udbygget med den turnerende Landsskolescene og i 1937 med Skolebio, der opfyldte samme formål på filmens område. Dansk Skolescene kom i 1960'erne i modsætning til udviklinger i teatret og pædagogikken; kvalitetsniveauet på forestillingerne sank. Institutionen lukkede i 1968.