Dansk Selskab for Rumfartsforskning, den danske sektion af den Internationale Astronautiske Føderation. Selskabet, der blev stiftet i 1949, arrangerer offentlige møder, foredrag, studiebesøg og udstillinger om rumfart; udgiver bladet Dansk Rumfart.