Dansk Musikerforbund, DMF, stiftet 1911, faglig organisation, der varetager musikeres rettigheder. I 2009 havde forbundet 6700 medlemmer. DMF er dog ikke ene på området, idet solister fortrinsvis er organiseret i Dansk Artist Forbund, Dansk Solist Forbund (begge stiftet i 1918) og Solistforeningen af 1921. Organisterne har deres eget fagforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund og Foreningen af Preliminære Organister, stiftet 1905.