Dansk Musik Informations Center, MIC, oprettet 1980 af Statens Musikråd efter udenlandske forbilleder. Centret skal fremme kendskabet til dansk musik inden for alle genrer gennem informations-, dokumentations- og registreringsvirksomhed, via tryksager og udstillinger samt deltagelse i fremstød for dansk musik i udlandet.