Dansk Kommunalkursus, tidligere betegnelse for Den Kommunale Højskoles uddannelse af medarbejdere i den (amts)kommunale administration; se kommunom.