Dansk Fysisk Selskab, faglig forening af fysikere i Danmark, oprettet i 1972 ved en sammenlægning af Fysisk Forening og Dansk Selskab for Faste Stoffers Fysik og Kemi. Foreningen repræsenterer danske fysikere i European Physical Society og udgiver sammen med andre naturfaglige foreninger tidsskriftet Kvant. Foreningens hovedaktivitet er afholdelse af faglige møder.