Dansk Folkeforening, oprettet 1865 af nationalliberale politikere som fortsættelse af den tidligere Martsforening. Formålet var at fastholde forbindelsen med de danske slesvigere og at skabe en fastere organisatorisk basis for den nationalliberale politik. Orla Lehmann var den centrale skikkelse i foreningen, der udfoldede en betydelig virksomhed, men sygnede hen efter Lehmanns død i 1870.