Danmission, folkekirkelig missions- og hjælpeorganisation, grdl. i 2000 ved en sammenlægning af Det Danske Missionsselskab (grdl. 1821) og Dansk Santalmission (grdl. 1867). Danmission arbejder med en blanding af mission og nødhjælp og udsender medarbejdere og volontører til lande i Asien, Afrika og Mellemøsten til støtte for lokale kirker og organisationers arbejde; i 2002 var ca. 50 personer udsendt. Missionsarbejdet finansieres af private bidrag og af overskuddet af de ti genbrugsbutikker, som rundt om i landet er tilknyttet organisationen. Danmission arbejder desuden i Danmark, primært blandt muslimske indvandrere. Man søger herigennem at bidrage til større forståelse mellem Mellemøsten og Vesten. Danmission hører under paraplyorganisationen Dansk Missionsråd.