Danmarks jernbaner - jernbanefærger

Danmarks jernbaner - jernbanefærger, De specielle geografiske forhold i Danmark med sunde og bælter udgjorde en hindring for opbygningen af et sammenhængende landsdækkende jernbanenet.

Det var derfor nødvendigt at indsætte jernbanefærger, hvis jernbanernes trafikale og økonomiske fordele skulle udnyttes optimalt. I 1872 indsattes hjulfærgen Lillebelt mellem Fredericia og Strib (ophørt 1935 ved åbningen af Lillebæltsbroen).

I 1883 blev Oddesundoverfarten åbnet (ophørt 1938 ved åbningen af Oddesundbroen), og samme år indsatte Sjællandske Statsbaner de to dobbeltsporede hjuldampfærger Korsør og Nyborg mellem Nyborg og Korsør.

I 1884 begyndte sejladsen mellem Masnedø og Orehoved (ophørt 1937 ved åbningen af Storstrømsbroen), og i 1889 blev der indsat jernbanefærge på Sallingsund mellem Nykøbing Mors og Glyngøre (ophørt 1977).

Også jernbanefærgeforbindelserne til udlandet fik afgørende økonomisk og trafikal betydning. I 1892 satte DSB en enkeltsporet dampfærge i fart mellem Helsingør og Helsingborg, og i 1895 blev overfarten mellem Københavns Frihavn og Malmø åbnet med hjulfærgen Kjøbenhavn. I samarbejde med de mecklenburgske jernbanemyndigheder oprettede DSB i 1903 jernbaneoverfarten mellem Gedser og Warnemünde.

Efter Genforeningen blev der oprettet to privatejede jernbanefærgeruter; i 1922 ruten Fåborg-Mommark (ophørt som jernbaneoverfart i 1950) og året efter overfarten Assens-Årøsund (ophørt med jernbanedrift i 1951).

Jernbanerne på Langeland var i 15 år helt isoleret, indtil Sydfyenske Dampskibsselskab i 1926 indsatte dampfærgen Langeland mellem Svendborg og Rudkøbing (ophørt 1962). I 1927 oprettedes jernbaneoverfarten mellem Hvalpsund og Sundsøre (ophørt 1969).

I 1951 oprettede DSB og Deutsche Bundesbahn en ny international overfart mellem Gedser og Grossenbrode, ikke mindst pga. den stærkt stigende biltrafik. Overfarten fik stor trafikal betydning, og i 1963 blev den flyttet til den nye rute mellem Rødbyhavn og Puttgarden (Fugleflugtslinjen).

I 1986 blev jernbaneruten København-Malmø nedlagt og erstattet af godsfærgeruten DanLink mellem København og Helsingborg; samtidig ophørte godsvognsoverførslerne på Helsingør-Helsingborg-overfarten.

I 1995 ophørte overførslerne af jernbanevogne på Gedser-Warnemünde og Svendborg-Ærøskøbing (oprettet 1931), hvorefter Storebæltsoverfarten var den eneste tilbageværende indenlandske jernbanefærgerute; denne indstilledes i 1997.

DanLinks godsfærgerute København-Helsingborg blev nedlagt i 2000 ved åbningen af Øresundsforbindelsen. DanLink videreføres derefter fra Malmø til Hamburg uden færgeforbindelser. Siden 1986 har Stena Line overført godsvogne mellem Frederikshavn og Göteborg, og 1958-96 har der været sejlads med jernbanefærger mellem Hirtshals og Kristiansand. Se også færge.

Læs videre om jernbaner i udlandet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig