Danmarks Venstresocialistiske Parti, VSP, revolutionært marxistisk parti, stiftet i 1919 af udbrydere fra Socialdemokratisk Ungdomsforbund med formanden Ernst Christiansen i spidsen. Dannelsen af det nye parti skyldtes utilfredshed med Socialdemokratiets moderate politik og var inspireret af den socialistiske revolution i Rusland i 1917. VSP tilsluttede sig den kommunistiske Tredje Internationale, Komintern, og udgjorde kernen i de forskellige revolutionære grupperinger, der i 1920 dannede Danmarks Kommunistiske Parti.