Danmarks Statistik, i årene 1878-1970 gennemgående titel på omfattende, talbaserede helhedsbeskrivelser af danske samfunds- og erhvervsforhold. Værkerne har deres rod i 1700-t., fx i Holbergs Danmarks og Norges Beskrivelse (1729). Siden 1790 har de under noget varierende titler, Erhverv og Samfund (1995), foreligget kontinuerligt i tilknytning til de samfundsvidenskabelige uddannelser.