Danmarks Skibskreditfond

Danmarks Skibskreditfond, fra 2005 Danmarks Skibskredit A/S, opr. selvejende institution, oprettet ved lov i 1961 med det formål gennem udlånsvirksomhed at finansiere nybygning og ombygning af skibe for danske ejere på danske eller udenlandske værfter. Endvidere finansierer fonden køb af skibe til indregistrering i Danmark samt danske ejeres salg af skibe til udlandet. Fonden er underkastet tilsyn af Finanstilsynet. Egenkapitalen består dels af garantikapital, der er tegnet af Danmarks Nationalbank, danske rederier og værfter samt pengeinstitutter og forsikringsselskaber, dels af fondens reserver.

Fonden udsteder nominalobligationer og indeksobligationer, som optages til notering på Københavns Fondsbørs, og lånene ydes som serielån. Frem til 1993 subsidieredes långivningen ved, at Danmarks Nationalbank overtog nyudstedte Skibskreditfondobligationer til pari. Fra 1993 har fonden tilbudt både obligationslån på almindelige markedsvilkår og, når særlige betingelser er opfyldt, kontantlån med rentestøtte. Lån med rentestøtte kan kun ydes, når et projekt opfylder en række OECD- eller EU-forudsætninger. Fonden har i et vist omfang ydet dollarlån. I 2005 blev fonden omdannet til et aktieselskab med navnet Danmarks Skibskredit A/S. Selskabet havde i 2005 en samlet balance på 62,5 mia. kr. med et udlån på 37,2 mia. kr. og en egenkapital på 9,0 mia. kr.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig