Danmarks Riges Breve, oversættelser til nutidsdansk bind for bind af brevene i Diplomatarium Danicum. Værket er tænkt som en hjælp til forståelse af de latinske og nedertyske tekster og endvidere forsynet med forklarende noter.