Danmarks Olympiske Komité, DOK, stiftet 1905 som en underorganisation af International Olympic Committee, IOC, stiftet 1894. DOKs formål var at organisere Danmarks deltagelse i de Olympiske Lege samt at udbrede legenes idégrundlag, olympismen, herhjemme. DOK blev dannet af Dansk Idræts-Forbund, og de to organisationer bevarede tætte forbindelser til hinanden; i 1993 blev DOK en del af Danmarks Idræts-Forbund, men dets navn og funktion blev bevaret.