Dania polyglotta, (lat. og gr., af poly og glotta 'tunge, sprog'), bibliografi over bøger og artikler trykt i Danmark på udenlandske sprog. Bibliografien består dels af en udgave, der dækker tidsrummet 1901-44, dels af årlige udgaver derefter. I 1969 ændredes udgivelsesprincipperne således, at bibliografien udelukkende omfatter fremmedsproglig litteratur om Danmark uanset trykkested og udgivelsesland. Fra 1998 udkommer Dania polyglotta ikke i trykt form, men den litteratur, der falder inden for rammerne af bibliografien, bliver løbende registreret i Det Kongelige Biblioteks elektroniske system.