Dalby Kloster, augustinerkloster i Skåne, oprettet efter nedlæggelsen af bispesædet Dalby ca. 1070. Ved Reformationen var det Skånes rigeste. Bl.a. dele af bispekirken, antagelig Skandinaviens ældste bygning, er bevaret og i fortsat brug som kirke, se Dalby Kirke.