Dai Zhen, Tai Chen, 1723-1777, kinesisk filosof og polyhistor. Dai Zhen forsøgte at gøre Cheng Yis og Zhu Xis nykongfuzianske rationalistiske tænkning yderligere konkret og objektiv. Han fandt, at begrebet li som "naturkraft" var for abstrakt og burde identificeres med tingenes iagttagne orden, ligesom han var imod det grublende og indadvendte, som Wang Yangming stod for. Universets stadige, skabende fornyelse kan iagttages, og dets indretning er grundlag for etikken. Som en mand af bred filosofisk, matematisk og teknisk orientering var Dai Zhen tidstypisk, men hans filosofi er først i vore dage blevet værdsat.