Dagmarhus, kontorhus i København, opført 1937-39 på Rådhuspladsen, hvor tidligere Dagmarteatret lå. Under besættelsen gjorde det tyske gesandtskab ejendommen til hovedsæde for den tyske civiladministration i Danmark. Gesandten Renthe-Fink blev rigsbefuldmægtiget (i 1942 afløst af W. Best) og stod som sådan i spidsen for den tyske "opsynsforvaltning" med et personale, der til slut omfattede ca. 200 mand fordelt på fire afdelinger: udenrigstjeneste, forvaltning og indenrigspolitik, økonomi samt kultur, presse og radio.