Dagmar, d. 1212, dansk dronning, Valdemar 2. Sejrs første hustru, mor til Valdemar den Unge. Dagmar var datter af kong Ottokar 1. af Bøhmen (ca. 1155-1230), og ægteskabet med den danske konge i 1205 har sandsynligvis været en politisk alliance. Der findes ikke mange skriftlige udsagn om Dagmar, men Rydårbogen, der er skrevet midt i 1200-t., oplyser, at hun medvirkede til at få løsladt biskop Valdemar af Slesvig, og folkeviser fra 1500-t. berømmer hendes skønhed og blidhed. Hun blev begravet i Ringsted, hvor der ved udgravningen af kongegravene i Skt. Bendts Kirke i 1600-t. bl.a. blev fundet et byzantinsk kors, udført i 1000-t.; det kaldes Dagmarkorset.