Dagan, (sem. 'korn' eller 'fisk'), nærorientalsk gud, der kendes fra 2000-t. f.Kr. og frem; skytsgud for flere mesopotamiske byer. Dagan omtales i de ugaritiske tekster som Baals far. I GT optræder han under navnet Dagon som en af filistrenes guder (fx 1. Samuelsbog 5,2 ff. og Dommerbogen 16,23).