Dag Østerberg var en norsk sociolog og filosof. Han var professor i sociologi ved universitetet i Oslo 1981-1991 og herefter ved Institut for Musikvidenskab og Teater sammesteds. Østerbergs fatterskab er vidtfavnende og spænder fra behandlingen af sociologiens metodologiske spørgsmål i Fortolkende sociologi (1987, oversat til dansk i 1993) til en præsentation af Émile Durkheims samfundslære i bogen af samme navn (1974). I Det moderne — et essay om Vestens kultur 1740-2000 (1999) giver han en stort anlagt analyse af modernitetens kultur.