DSC, Differential Scanning Calorimetry, termisk analysemetode, hvor et stofs varmeforbrug eller -afgivelse måles som funktion af temperaturændringer over for en reference. Herved opnås oplysninger om stoffets smeltepunkt, kogepunkt og renhed. Se også termisk analyse.