DNA-antistoffer, antistoffer rettet mod cellekernens genetiske kodemateriale, DNA. Optræder ved visse autoimmune sygdomme, se autoimmunitet.