DC-konverter, (1. led fork.f. eng. direct current 'jævnstrøm'), elektrisk kredsløb, der ud fra en tilført jævnspænding frembringer en ny jævnspænding med et andet spændingsniveau. DC-konvertere benyttes især i spændingsforsyninger til lavspændingsapparater, fx transistorradioer.