DAT, Digital Audio Tape, bånd og båndoptager baseret på digitalteknik. Se båndoptager.