DAT-båndoptager, båndoptager, der anvender digital teknik til ind- og afspilning, se båndoptager.