D.F. Strauß, David Friedrich Strauß, 1808-1874, tysk evangelisk teolog og filosof, påvirket af hhv. F.C. Baur og G.W.F. Hegel. Strauß blev kendt gennem tobindsværket Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet (1835-36, da. Jesu Levnet, 1842-43). Heri hævdede han, at forestillingen om idéens fulde virkeliggørelse i én historisk person tilhører det for en moderne forståelse overståede mytiske trin i åndens historie. Det mytiske må derfor fjernes gennem en historisk kritik, der afdækker Jesus som helt hjemmehørende i sin samtids forestillingsverden. Bogen vakte voldsomt røre og blev en klassiker i Jesu liv-forskningen. Hans radikalitet bevirkede, at en udnævnelse til et professorat i Zürich i 1839 blev trukket tilbage. Siden levede han som forfatter, bl.a. til en tobinds troslære (1840-41, da. 1842-43 ved Hans Brøchner) og en folkeudgave af Jesu liv-bogen (1864). Han engagerede sig politisk som liberal i 1848. Hans sidste bog, Der alte und der neue Glaube (1872, da. Den gamle og den nye Tro, 1873), er en bekendelse til en ikke-teistisk, humanistisk religion.