Døvefonden, fond, der har som formål at bidrage til et så vidt muligt normalt liv for døve. Fonden grundlagdes i 1957 efter et landslotteri og uddeler ca. 1 mio. kr. om året. Den yder støtte til Danske Døves Landsforbund og uddeler jævnligt en pris, Castbergprisen, til personer, der har gavnet døvesagen. Prisen er opkaldt efter lægen P. Castberg, der i 1807 oprettede den første døveskole i Danmark. Fonden bevilger også tilskud til længere studieophold på udenlandske universiteter.