Döda fallet, lokalitet ved Indalsälven i Jämtland i Sverige. Döda fallet rummede tidligere det 35 m høje vandfald Storforsen. Materiale afsat under istiden havde opdæmmet elvens vand til den 25 km lange og op til 27 m dybe Ragundasjö, der havde afløb gennem Storforsen. For at flåde tømmer uden om denne fos udgravede den foretagsomme købmand Magnus Huss ("Vildhussen") Boängbäckan til en kanal. Under vårflommen i 1796 steg Indalsälven så meget, at søens vand hurtigt udvidede den gravede kanal. Natten mellem 6. og 7. juni tømtes på fire timer søens vand og store mænger materiale gennem åbningen og forårsagede store oversvømmelser længere nede ad elven. Ved denne tapning indtog elven atter sin flodseng fra før istiden, og Storforsen blev efterladt som en tørlagt canyon, der nu er fredet og med sine mange store jættegryder er en stor turistattraktion. Ragundasjöns frugtbare bund opdyrkes intensivt.