Curietemperatur, (efter P. Curie), bestemt temperatur, hvorfra et ferromagnetisk materiale ved yderligere opvarmning ikke længere er magnetisk ordnet, men optræder paramagnetisk. Curietemperaturen er stofafhængig, fx er den for jern 768 °C. Se også magnetisme.